onsdag 18 april 2012

Terrorrättegång mot svensk börjar


 

17 april 2012

Joaquín Pérez Becerra är aldrig lagförd för brott i Sverige och har aldrig varit efterlyst av svenska myndigheter enligt dokument från Utrikesdepartementet, UD.


Rättegången i Colombia mot svenske medborgaren och nyhetsförmedlaren Joaquín Pérez Becerra om terrorrelaterade brott börjar idag den 17 april, enligt UD. Journalisten Joaquín Pérez Becerra med colombiansk bakgrund, har jobbat med colombianska nyheter genom den Stockholmsbaserade nyhetssajten ANNCOL. Han har varit "huvudansvarig för kontakter samt politiskt och ekonomiskt stöd" till Farc-gerillan i Europa, enligt en colombiansk polisrapport, han är gerillan Farcs huvudman i Europa enligt åtalet. Joaquín Pérez Becerra förnekar att han arbetar för Farc men säger att han som journalist och redaktör för ANNCOL har talat med gerillan. Enligt försvaret är han en för Colombias regering obekväm journalist.

Gösta Hulten

Gösta Hultén, Talesperson Charta 2008: "Jag ser gripandet och anklagelserna för "terrorism" mot journalisten Joaquin Perez Beccera som ännu ett exempel på hur diktaturer och auktoritära regimer runt om i världen utvidgar begreppet terrorism till regimkritiker - på liknande sätt som regimen i Etiopien gjort mot Martin Schibbye och Johan Persson. Det är en farlig utveckling, som Sverige och UD måste ta tydligt avstånd från, var den än förekommer."
Av de 128 sidor av UDs handlingar på 400 sidor om Joaquin Pérez Becerra, är 128 sidor avmaskade, d.v.s delvis sekretessbelagda. Det som står att läsa visar att UD betecknar Joaquín Becerra Perez som journalist.
Han har ingen brottshistoria: "Perez Becerra är ej lagförd för brott i Sverige och har aldrig varit efterlyst av svenska myndigheter".


UD har försvarat Joaquin Pérez Becerras svenska medborgarskap gentemot Colombias uppfattning  att Joaquín är colombiansk medborgare. Ärendet berör tre länder och anges som komplext.

I över tre månader har Folket i Bild/Kulturfront begärt att få ta del av UDs allmänna handlingar. Sekretessbedömningen har pågått sedan 2011-10-25 trots lagens krav på skyndsamhet. Ärendet handläggs av UDs särskilda enhet  Sekretariatet för säkerhet, sekretess och beredskap (UD SSSB). Alltför stor insyn antas troligen störa "Sveriges mellanfolkliga förbindelser och på annat sätt skada landet om dessa röjs..." och dessutom  antagligen avslöja SÄPOs arbete och övervakningsmetoder: "kan bidra till upplysningar om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, och att det kan antas att syftet med åtgärden skadas om uppgifterna röjs."Svenske medborgaren och journalisten Joaquín Pérez Becerra sitter sedan snart ett år, utan rättegång och dom, i fängelset La Picota, ett av de farligaste fängelserna i Colombia. Det är byggt för att hysa 2000 fångar men där vistas nu mer än 9000 fångar. De svenska myndigheterna har en moralisk skyldighet att kräva Joaquín Pérez Becerras ovillkorliga frigivning och omedelbara återvändande till Sverige! Uttalande av arbetsgruppenFRIGE JOAQUIN Comité por la Libertad para Joaquín Pérez Becerra Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Den 23 april 2011 blev den politiska flyktingen, svenska medborgaren och nyhetsförmedlaren Joaquín Pérez Becerra olagligen fängslad på flygplatsen Maiquetía i Caracas. Han hade rest till Venezuela för att bedriva sitt journalistiska arbete i sin egenskap av redaktör för Nyhetsbyrån Nya Colombia (ANNCOL) och som medlem i närradiostationen Radio Café Stereo. Den colombianska regeringen lyckades, tack vare falska internationella arresteringsorder och oäkta identitetshandlingar föra över honom till Bogotá, Colombia, 55 timmar efter gripandet.

Trots att Joaquín Pérez Becerra är politisk flykting, bosatt i Sverige sedan 1994 och svensk medborgare sedan 2000, överfördes han av den colombianska regeringen till Colombia, utan den obligatoriska protesten från de berörda svenska myndigheterna. Detta skedde i strid mot de befintliga internationella avtalen om skydd av flyktingar, såsom "Konventionen om flyktingars rättsliga ställning" från 1951 och det därpå följande Protokollet från 1967. Avtal som undertecknats av alla tre inblandade staterna Venezuela, Colombia och Sverige.

Joaquín Pérez Becerra har hållits kidnappad i nästan ett år, men den svenska regeringen visar fortfarande inget intresse av att värna om denne medborgares öde, man har inte ens lämnat över en protestskrivelse till den colombianska regeringen. Joaquín Pérez Becerra är offer för ett hänsynslöst rättsligt skådespel och de svenska myndigheterna har en moralisk skyldighet att kräva hans ovillkorliga frigivning och omedelbara återvändande till Sverige.
Joaquín Pérez Becerra befinner sig i fängelset La Picota, ett av de farligaste fängelserna i Colombia. Det är byggt för att hysa 2 000 fångar men där vistas nu mer än 9 000 fångar.

Nueva Picota

I Colombia finns det för närvarande cirka 100 000 fångar, av dessa är 9 500 politiska fångar, däribland Joaquín Pérez Becerra. De lever under miserabla och förnedrande förhållanden, i överfulla anstalter, utan rätt till hälso- och sjukvård. De är offer för repressalier, tortyr och grymma straff och lever under ständiga hot om att bli förflyttade eller mördade.

Den 20 mars i år beslutade 550 politiska fångar att inleda en "Nationell aktion av olydnad och hungerstrejk". De bli erkända som politiska fångar, som fängslats som ett resultat av den rådande allvarliga sociala och väpnade konflikten i landet. Den colombianska Justitieministern förnekar samtidigt deras status som politiska fångar men erkänner förekomsten av en militär konfrontation i landet. De vill också att den Internationella Kommissionen (som bevakar mänskliga rättigheter i colombianska fängelser och för politiska fångar) tillsammans med organisationen ”Colombianer för fred” tillåts inspektera förhållandena i fängelserna.

FARC-EP (Colombias Väpnade Styrkor - Folkets Armé) har i början av april lovat att frige tio krigsfångar, i utbyte mot att Internationella Kommissionen tillåts genomföra humanitära besök i fängelserna. Ett villkor som den colombianska regeringen envist vägrar att acceptera.
Vi -politiska flyktingar och svenska medborgare höjer våra röster för att fördöma och anklaga den colombianska regeringens passiva bemötande av lidandet och klagomålen från politiska fångar, samvetsfångar och krigsfångar och mot hyckleriet som den colombianska regeringen visat vid otaliga tillfällen då det väpnade motståndet framfört generösa förslag till samtal/utbyte.

Joaquín Becerra Perez

Vi höjer också våra röster i protest och ställer den svenska regeringen till svars för att man tillåter Joaquín Pérez Becerras och hans familjs outhärdliga lidande och för att man tillåter colombianska underrättelseagenter och paramilitärer på svenskt territorium, samt ser mellan fingrarna med att colombianska ambassaden i Stockholm rekryterar informatörer.

Vi upprepar: De svenska myndigheterna har en moralisk skyldighet att kräva Joaquín Pérez Becerras ovillkorliga frigivning och omedelbara återvändande till Sverige!

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den 


Artikel 1

Publicado por Comité por la Libertad de Joaquín Pérez Becerra en Libertad para Joaquín el 4/18/2012 01:26:00 PM